Kjøttmat i generasjonen
illustration

ViltmottakVi driver et godkjent viltmottak. Det betyr at vi kjøper vilt av god kvalitet og videreforedler dette og selger til våre kunder. Noen jegre ønsker også hjelp til partering og foredling, og kommer til oss med viltet. Så får de ferdig partert kjøtt og evt. ferdige kjøttprodukter med seg hjem.

Under ser du en artikkel i Haugesunds Avis, høsten 2011, om vårt viltmottak.

   

Her er det noen bilder som Vidar Lillevik har tatt fra jakta som han og jaktlaget han leder driver i Lundalen.