Kjøttmat i generasjonen
illustration

Historie

Bildet over er fra 1915. Det var her i vakre Lundalen det startet i 1870-åra. Da dro Johannes Lundal fra fjellgården  ved Åkrafjorden til Evanger på Voss for å lære seg å lage spekemat. Ferdig utlært kom han tilbake til Lundalen, og siden den gang har vi en ubrutt spekemattradisjon i Lundal-familien.
I dag er det tre produsenter av kjøttvarer som kommer fra samme familie; Johs Lundal og Sønner i Åkrafjorden; Brødrene Lundal (oss) og Lundal Nord som holder til i Breivik i Salten.


Arbeidsgjengen på Mosnes i 1938.

I 1923 flyttet familien fra Lundal som helårsboplass og etablerte seg i 1933 med spekematproduksjon på Mosnes i Åkrafjorden. Her drev fjerde generasjon Johannes Lundal fram til 1965, da de som bodde på Mosnes ble tvangsflyttet på grunn av flomfaren fra Mosneselva. Osteproduskjonen holdt en på med på stølene lenger inn i dalen fram til 1943. Dalen ble brukt som fjellbeite fram til 1965.